Voor ‘t eerst naar school…

Hoe verloopt een dag in groep 1/2?

Een belangrijk kleuterkenmerk is dat het kind ontdekkend, spelend en handelend ervaringen opdoet. Wij bieden daarom een veelzijdig dagprogramma.

Wij kiezen bewust voor groepen waar kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in één klas zitten. Het bevordert de sociale ontwikkeling en kinderen ervaren wat het is om het eerste jaar “jongste” en later  “oudste kleuter” te zijn.

De start van de dag
De kleuters komen tussen 08.25 en 8.40 uur in de klas.

Ouders zijn van harte welkom in de klas. Breng uw kind binnen en kijk wat hij/zij aan u wil laten zien. De leerkracht staat dan bij de deur en begroet iedereen persoonlijk.

De kinderen kiezen voor aanvang van de kring in de klas een werkje uit de kast dat u eventueel samen met hen kunt doen. Samen een boekje lezen, mag natuurlijk ook.

Als de leerkracht om 08.40 uur in de handen klapt, verlaten de ouders de klas. De kinderen ruimen op en gaan in de kring zitten.

Kring

In de kring starten we met een aantal vaste onderdelen: namenlijst, hulpjes, dagen van de week, het weer enz. Hierna volgt een kringactiviteit, waarbij wij werken aan de leerdoelen. De activiteiten variëren. Enkele voorbeelden; vertellen, voorlezen, rijmen, tellen, ordenen, liedjes zingen, muziekinstrumenten bespelen, bewegen op muziek, een verhaal naspelen of een les uit de methode Leefstijl. Leefstijl is een methode voor de sociale vorming.

 

werkje

De Werkles

Na de kringactiviteit beginnen we gezamenlijk aan de werkles.  In deze werkles bieden wij activiteiten aan waarbij we verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren zoals de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taakgerichtheid en zelfstandigheid, ruimtelijke oriëntatie, auditieve en visuele waarneming, beginnende geletterdheid en gecijferdheid naar aanleiding van de leerdoelen die in het thema centraal staan.

Wij werken gedurende 4 á 5 weken over een thema. Naar aanleiding van dit thema krijgt een kind een opdracht van de leerkracht of mag het vrij kiezen. Deze opdrachten rouleren in een weekschema. De kinderen werken in kleine groepjes (van ongeveer 6 kinderen) van oudste en jongste kleuters. De opdracht van de leerkracht is afhankelijk van de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  In het kader van een thema worden ook regelmatig ‘uitstapjes’ georganiseerd.

Bij het vrij kiezen kunnen de kinderen in een van de hoeken gaan spelen; bouwhoek, poppenhoek, watertafel, zandtafel, luisterhoek, computerhoek, krijtbord.

Ze kunnen ook een werkje uit een van de kasten kiezen; puzzelen, kralenplank, constructiemateriaal, tekenen, knutselen.

Tijdens deze lessen observeren wij de kinderen en gaan wij na of ze een goede ontwikkeling doormaken.

 

Eten en drinken

Als de kinderen klaar zijn met hun opdracht hebben ze vaak nog tijd over om zelf te kiezen. Daarna gaan wij allemaal opruimen. Iedereen is hierbij verantwoordelijk voor het materiaal waar hij / zij mee heeft gespeeld. Als alles is opgeruimd (ongeveer 10.30 uur) gaan de kinderen weer in de kring zitten om gezamenlijk te eten en te drinken. Wij doen dagelijks aan Gruiten, groente, fruit en brood.

 

Buiten spelen / gym

Om 11.00 uur is het eten en drinken opgeruimd en dan is het tijd voor beweging, lichamelijke ontwikkeling. Kinderen hebben veel behoefte aan beweging en leren zich daardoor ook te oriënteren in de ruimte. Dit gebeurt elke schooldag door buitenspel en/of een gymles.

De kleuters krijgen elke vrijdag bewegingsonderwijs van onze (vak)leerkracht in de grote gymzaal naast de school. Daarnaast gymt 1/2a op dinsdag, 1/2b op maandag en 1/2c op woensdag. Dit zijn lessen in het speellokaal, gegeven door de eigen leerkracht.

 

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er overblijf in de groep. U kunt ook met uw zoon/dochter thuis lunchen.

De middag

De middag start met een kringactiviteit en daarna even buitenspelen.  Tijdens de kringactiviteit wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan de leerdoelen. Voor de oudste kleuters zijn er voorbereidende activiteiten voor groep 3 op het gebied van lezen, rekenen en schrijven.

Daarnaast proberen wij concentratie en werkgedrag bij te brengen. Zelfstandig werken leren de kinderen met behulp van werkbladen en andere opdrachten die de kinderen zelf moeten bijhouden.

Verder is er natuurlijk ook volop ruimte voor het kind om zich te ontwikkelen in zijn / haar spel.

Om 14.45 uur sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring en vervolgens gaan de kinderen om 15:00 uur naar huis toe.