1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Vakanties, lesvrije dagen en schooltijden

Vakanties

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit voor het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. Er kunnen altijd onderlinge verschillen zijn, met name rond de meivakantie kan zich dat voordoen. Een enkele keer komt het voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen weleens tot vervelende situaties leiden. Hiervoor kunnen wij helaas geen oplossingen bieden.

Lesvrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in 8 schooljaren 7520 uur les moet krijgen, dus 940 uur per jaar. Een jaar loopt, voor deze berekening, van 1 okt. tot 30 sept., dan maakt het namelijk niet uit of de zomervakantie vroeg of laat is. Het aantal lesuren (5,5 uur op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 4 uur op woensdag) worden opgeteld. De extra uren, boven de 940, worden voor een deel ingezet voor ‘lesvrije dagen’ (zgn studiedagen).  Bij de verdeling houden we rekening met wat prettig is voor de ouders en wat zinvol is voor de leerkrachten. De teamleden werken op deze dagen aan hun niet lesgevende taken zoals administratie, overleg, voorbereiden, scholing en onderzoek. Deze lesvrije dagen kunnen we helaas niet mooi over het jaar verdelen omdat de wet voorschrijft dat we slechts 7 weken met minder dan 5 schooldagen mogen inroosteren.  Overigens komen we uiteindelijk elk schooljaar altijd uit op meer dan 940 lesuren.

Schooljaar 2021 / 2022

Lesvrije dagen gr 1 t/m 7, groep 8 kampdo 14 & vr 15 sept 2021
Studiedag Stichtingvr 15 okt 2021
Herfstvakantiema 18 okt t/m vrij 22 okt 2021
Studiemiddagdi 16 nov 2021 vanaf 12:00 uur vrij
Studiemiddagvr 3 dec 2021 vanaf 12:00 uur vrij
Studiedagvr 24 dec 2021
Kerstvakantiema 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022
Lesvrije weekma 21 feb t/m vr 25 feb 2022
Voorjaarsvakantiema 28 feb t/m vr 4 mrt 2022
Stichtingsdagdo 14 apr 2021
Paasweekendvr 15 t/m ma 18 apr 2022
Meivakantiema 25 apr t/m vr 6 mei 2022
Hemelvaartsdagendo 26 mei & vr 27 mei 2022
Pinksterweekma 6 jun t/m vr 10 jun 2022
Zomervakantievr 8 juli vanaf 12:00 uur vrij
ma 11 jul t/m vr 19 aug 2022

Schooljaar 2020 / 2021

Eerste schooldag is maandag 31 augustus 2020!

Lesvrije dagen groepen 1 t/m 7 (gr 8 op kamp) do 17 t/m vr 18 sep 2020
Herfstvakantie ma 19 t/m vr 23 okt 2020
Studiedag ma 26 okt 2020
Vrije middag vr 4 dec 2020
Vrije middag voor de kerstvakantie vr 18 dec 2020
Kerstvakantie ma 21 dec 2020 t/m vr  1 jan 2021
Studiedag vr 12 feb 2021
Voorjaarsvakantie ma 22 t/m vr 26 feb 2021
Stichtingsdag do 1 april 2021
Paasweekend vr 2  t/m ma 5 apr 2021
Studiedag di 6 apr 2021
Koningsdag di 27 apr 2021
Meivakantie ma 3 t/m vr 14 mei 2021
Pinksteren ma 24 mei 2021
Studiedag vr 4 jun 2021
Juni-week ma 7 t/m vr 11  jun 2021
Vrije middag voor de zomervakantie vr 16 jul 2021
Zomervakantie ma 19 jul t/m vr 27 aug 2021

Schooltijden
Onze schooltijden zijn voor alle groepen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag van 8:30 tot 12:30 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.

Wie tijdens de lunch op school wil blijven, kan gebruik maken van de overblijfregeling. Onder toezicht van de leerkracht zijn de kinderen 30 minuten om te lunchen in het lokaal en 30 minuten spelen ze buiten onder toezicht van TSO-organisatie (tussen schoolse opvang) “Kinderstralen”.

Is een hele week naar school niet teveel voor kleuters? Soms wel, soms niet. Zolang de kinderen in groep 1 of 2 zitten, kunnen individuele afspraken met de leerkracht gemaakt worden over het aantal dagen/dagdelen waarop het kind naar school gaat. Hierbij is regelmaat belangrijk en het opbouwen naar de hele week.

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor meer informatie en aanvraagformulieren.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden! Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.