1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Schooltijden, vakantie en verlof

Schooltijden
Vanaf aug. 2017 hebben wij geen continurooster meer. Tussen 12.00 en 13.00 uur kunnen kinderen naar huis voor de lunch. Wie op school wil blijven, kan gebruik maken van de overblijfregeling. Onder toezicht van de leerkracht zijn de kinderen 30 minuten om te lunchen in het lokaal en 30 minuten spelen ze buiten onder toezicht van TSO-organisatie (tussen schoolse opvang) “Kinderstralen”.  Op onze website bij praktische informatie vindt u informatie over Kinderstralen.

Onze schooltijden zijn voor alle groepen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag van 8:30 tot 12:30 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.

Is een hele week naar school niet teveel voor kleuters? Soms wel, soms niet. Zolang de kinderen in groep 1 of 2 zitten, kunnen individuele afspraken met de leerkracht gemaakt worden over het aantal dagen/dagdelen waarop het kind naar school gaat. Hierbij is regelmaat belangrijk en het opbouwen naar de hele week.

Vakantierooster & Lesvrije dagen
Voor een overzicht van de vakanties en lesvrije dagen in dit schooljaar klik hier.

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor meer informatie en aanvraagformulieren.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden! Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.