Plusgroep voor kinderen die meer kunnen

Sommige kinderen kunnen meer én willen meer. Zij vinden die extra uitdaging in de zogeheten ‘Plusgroep’. Die is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 waarvan is vastgesteld dat ze (hoog)begaafd zijn.

Het is belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen de mogelijkheid krijgen hun kwaliteiten te ontwikkelen. Deze kinderen verwerken de leerstof niet alleen sneller, maar maken ook gebruik van andere leerstrategieën. Ze brengen gemakkelijker nieuwe leerstof in relatie met al aanwezige informatie. In de klas zelf is een goede begeleiding van deze kinderen moeilijk te organiseren.

Om deze kinderen toch de uitdaging te bieden die ze nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen, hebben we sinds enkele jaren de Plusgroep.

De Plusgroep komt één keer per week een ochtend bijeen. Onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht, wordt in blokken van 7 weken projectmatig gewerkt. Bovendien krijgen de kinderen opdrachten mee die zij in hun eigen groep maken tijdens het zelfstandig werken. Hiervoor mogen zij eventueel nog een middag in de week bij hun ‘plusgroepleerkracht’ komen voor hulp en uitleg.

Door het bijzondere karakter van de Plusgroep, biedt de groep alleen plaats aan kinderen die de 2e leerlijn volgen en aan kinderen waarvan door een extern instituut is vastgesteld dat er sprake is van (hoog)begaafdheid. De exacte normen voor toelating kunt u nalezen in het ‘Protocol Plusgroep’.

De selectie van de kinderen die in aanmerking komen voor de Plusgroep is erg belangrijk. Kinderen die wel intelligent zijn maar niet (hoog)begaafd, voelen zich in de Plusgroep niet op hun gemak.

Dat betekent overigens niet dat intelligente kinderen niet extra uitgedaagd worden. Voor hen is de begeleiding binnen de groep echter goed te organiseren. De leerstof voor intelligente kinderen wordt ingedikt en in de vrij gekomen tijd kunnen zij hun tanden zetten in uitdagende, verrijkende opdrachten.