1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Ouders in de school

Om onze school te laten bruisen van de activiteiten hebben we uw enthousiasme, uw inzet en uw talenten nodig. Zowel voor activiteiten die specifiek gericht zijn op de groep van uw kind als voor activiteiten die de hele school ten goede komen.

Daarom zijn er verschillende commissies in het leven geroepen. U bent van harte uitgenodigd om in een of meerdere commissies zitting te nemen. Elk van de commissies levert een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de gehele school en daarmee direct aan de kwaliteit van het onderwijs.

Decoratiecommissie
Festiviteitencommissie
Hoofdluiscommissie
Sponsorcommissie
Verkeerscommissie
Klassenouders

Als u meer wilt weten over de activiteiten van een commissie, neemt u dan gerust contact op met één van de leden of met de groepsleerkracht van uw kind. Zij kunnen u verder helpen.

Naast deze commissies zitten er ook ouders in de medezeggenschapsraad (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Klik hier voor meer informatie.