1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Moderne leermiddelen voor betere resultaten

Met de inzet van moderne leermiddelen kunnen wij opbrengstgericht werken. Elk kind leert anders. Door het gebruik van moderne leermiddelen kunnen wij nog beter rekening houden met de aanleg en de mogelijkheden van uw kind. Bovendien is ‘digitale geletterdheid’ één van de 21e eeuwse vaardigheden die wij onze leerlingen graag meegeven.

COOL portal
De meeste methodes hebben ter ondersteuning van hun lessen oefen- en verwerkingssoftware. Alle leerlingen hebben een eigen schoolaccount voor onze COOL portal. Zo hoeven ze voor verschillende softwareprogramma’s maar één keer in te loggen. Daarnaast is er natuurlijk een enorme hoeveelheid digitaal materiaal online beschikbaar en te gebruiken in de lessen. Hoe een leerling ook thuis kan inloggen ziet u in dit filmpje.

Symbaloo
Onze school gebruikt naast COOL ook Symbaloo, een soort startpagina vol snelkoppelingen. Hiermee worden de online bronnen geordend en kan de leerkracht in de les snel inspelen op vragen van leerlingen.

Digitale schoolborden
In ieder lokaal hangt een digitaal schoolbord. De kleuterklassen beschikken zelfs over een digibord met touchscreen.  Het digitale schoolbord wordt gebruikt ter verrijking en versterking van instructielessen maar wordt ook ingezet voor interactief, samenwerkend en zelfstandig leren door de leerlingen.

Chromebooks
De school telt ruim 40 chromebooks, verschillende laptops en nog enkele desktops.  Zij worden gebruikt voor de oefensoftware die hoort bij de lesmethoden rekenen en taal. Daarnaast worden zij ingezet met aparte reken- en taalprogramma’s voor kinderen die extra hulp nodig hebben en kinderen die meer aan kunnen. In de bovenbouw kunnen de kinderen ook gebruik maken van de chromebooks bij het maken van werkstukken, boekbesprekingen en spreekbeurten. Ook worden ze veelal ingezet bij Wereldoriëntatievakken.

Snappet tablets
In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met tablets van Snappet. Bij alle rekenlessen worden de opgaven van de les  gemaakt op de tablet. Hierdoor krijgen de leerlingen directe feedback,  kan de leerkracht direct zien welke leerlingen extra uitleg nodig hebben en krijgen leerlingen opgaven op hun eigen niveau. De leerlingen van de klas hebben allemaal een eigen 7 inch tablet. Deze tablets worden alleen op school gebruikt. Soms worden ze ook ingezet bij spellingslessen.

Wifi
De hele school is voorzien van professionele wifi ten behoeve van de chromebooks, laptops,  tablets en overige apparaten. Hierdoor kan elke ruimte in de school goed gebruikt worden voor zelfstandig leren.

Mediawijsheid
Vanaf groep 5 wordt er actief lesgegeven in mediawijsheid. In groep 7 doen de leerlingen bovendien mee aan het lesprogramma ‘MediaMasters’.

Schoolblog
De school heeft niet alleen een website maar ook een weblog. Op dit interactieve blog kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen berichten schrijven of hun reactie geven. Alle inzendingen worden eerst door de redactie (leerkrachten) gelezen alvorens ze geplaatst worden.

Leermiddelen Tips & Tops
Leren gebeurt niet alleen in de school. Op onze Scoop it! pagina vindt u allerlei links naar handige en educatieve sites en apps die u thuis kunt gebruiken.