Infopotter 6

Gepubliceerd op: 3 november 2017

Geachte ouders,

Uit de MR:
Op 24 oktober heeft de MR weer vergaderd. Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Nathalie Sanchez, waarbij de MR haar bedankt heeft voor haar inzet de afgelopen jaren. Tegelijkertijd werden de nieuwe leden Robert Korndewal (namens het team) en Jordi Butterhoff (namens de ouders) welkom geheten en bijgepraat over de lopende zaken.

De MR heeft besloten de volgende punten als speerpunt voor dit jaar te benoemen:

  1. Verbinding met de achterban verder verdiepen
  2. Het functioneren van de MR verder professionaliseren
  3. Beter grip krijgen op de financiële stromen in de school en stichting

Mocht u als ouder vragen hebben over het beleid van de school, dan kunt u ons bereiken op mr1e@vanderhucht.nl

Jordi Butterhoff

Schaken:
Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan het Soester Schoolschaken. We hebben 1 team + een reservespeler. Deze kanjers gaan natuurlijk hun uiterste best doen en de eer van de school hooghouden. Succes jongens!

Belangrijke data:

Ma. 6-11
Di. 7-11 Dino-workshop voor de kleuters
Woe. 8-11 Gr. 5: Geen gym. Gewoon naar school komen.
Do. 9-11
Vr. 10-11 Gr. 5: Schoolschaatsen
Ma. 13-11
Di. 14-11 Gr. 1-2abc: workshop in de speelzaal “schilderij te leen”
Woe. 15-11 Schoolschaaktoernooi
Do. 16-11 Gr. 5: Bowlen
Vr. 17-11
Za. 18-11 Aankomst Sinterklaas

Groep 1-2abc:

Welkom bij ons op school:
groep 1-2a:
Aimée Romein
groep 1-2b:
Tess Pinckaers
We hopen dat jullie een hele fijne, gezellige en leerzame periode bij ons op school gaan krijgen.

Zoals jullie al in de agenda hebben kunnen lezen, hebben we allemaal leuke en leerzame activiteiten gepland. We krijgen dinsdag 7 november bezoek van een echte professor. Hij of zij komt met alle kleuters werken over dinosaurussen. We zijn alleen benieuwd of er nog wel wat te leren valt: wat weten we al veel hè?
Omdat de agenda van de professor erg vol is, splitsen we de drie kleuterklassen in twee groepen. Zo komt iedereen toch aan de beurt.
Daarnaast krijgen we dinsdag 14 november wederom bezoek. Nu komt er een drama-docente met alle drie de groepen werken over ‘een schilderij te leen’ Dit is een Idea-project verzorgd door Idea

Groep 1-2c zal misschien maandagochtend worden verdeeld. Misschien komt juf Kim even in groep 1-2c. Als de groep wel verdeeld moet worden gaat de ene helft naar juf Henny en de andere helft naar juf Anniek. De kinderen weten dit ook al. In de middag is juf Astrid er weer.

Op donderdag en vrijdag staat juf Corrine voor de groep 1-2c, juf Astrid is dan afwezig.

Groep 3:

Welkom bij ons in de klas:
Liselotte Mekes
Fijn dat je er bij bent gekomen!

Groep 4:
Wij hebben de tafels van 2, 1 en 10 al geleerd. Wilt u uw kind ook thuis helpen met inoefenen. Het is de bedoeling dat uw kind de antwoorden van de sommen (door elkaar, niet alleen het rijtje af) binnen drie seconden kan opnoemen. Bij het rekenwerk in de groep zal het heel plezierig zijn voor uw kind als deze sommen goed geautomatiseerd zijn.

Groep 5:
Woensdag 8 november is er geen gym. De zaal is niet beschikbaar. De kinderen moeten om half negen gewoon naar school komen.
Wij gaan op 10 november schaatsen in Utrecht en op 16 november bowlen bij Bowling Overhees. De klassenouders regelen vervoer enz.

Groep 6:

Welkom bij ons in de klas:
Friso Mekes
Gezellig dat je bij ons op school bent gekomen!

Groep 7:

Welkom bij ons in de klas:
Otto Mekes
We hopen dat je het naar je zin zult hebben!

Wat hebben we een goede start gemaakt! Hier nog wat dingen ter herinnering en/of die belangrijk zijn om te weten:

  • Lesboeken die mee naar huis gaan om een toets voor te bereiden, moeten weer worden ingeleverd op de dag van de toets.
  • Communicatie via de mail: alleen mededelingen, voor vragen e.d. kunt u beter even binnenlopen.
  • U kunt ook altijd kijken op de groepspagina op de website van de school, hier staan tips en informatie over o.a. de boekbespreking en zelfstandig werken.
  • We willen u vragen om geregeld in de agenda van uw kind te kijken en te helpen bij de planning bij het leren en maken van het huiswerk. Het blijkt in de praktijk voor kinderen moeilijk te zijn en dan zijn ze uiteindelijk niet goed voorbereid op de toets.
  • Als laatste: binnenkort gaan we starten met een lessenserie over Sociale Media. Deze wordt gegeven door een externe docent en zal gaan over privacy, online pesten en gameverslaving. T.z.t. kunt u hierover meer lezen op de weblog.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,

Inge Deichmann