Infopotter 16

Gepubliceerd op: 20 april 2018

Geachte ouders,

Wat een heerlijk weer, dat werd tijd! Iedereen geniet met volle teugen en dan hebben we volgende week al vakantie! Kan het beter???

Enquêtes:
De vragenlijsten over sociale veiligheid zijn verstuurd. Er hebben al 49  van 320 ouders (15%) ingevuld! We hopen natuurlijk dat meer ouders dat zullen doen. De gegevens zijn betrouwbaarder als een hoger percentage ouders reageert.
Om het voor het thuisfront niet te lastig te maken, laten we de kinderen op school hun vragenlijsten invullen. We gaan uit van groep 7 en 8. 50% daarvan is al ingevuld! Het kost blijkbaar niet zoveel tijd! Waarschijnlijk zullen we de kinderen van groep 6 ook nog achter de computers zetten.

Van de MR:
De MR heeft op 10 april vergaderd. Tijdens deze vergadering is gesproken over de resultaten van het Ouderpanel, de meerjarenbegroting van de stichting en de rolverdeling in de MR.
Naast de MR kent de stichting ook een overkoepelende GMR.
Omdat Lize stopt met de GMR, zal uit de MR-oudervertegenwoordiging een nieuw lid van de GMR worden gevraagd.
namens de MR,
Jordi Butterhoff

Ouderpanel:
Ook dit jaar heeft de MR weer een ouderpanel georganiseerd. Op 22 jan. zaten 13 ouders om te tafel om met elkaar van gedachten te wisselen over ‘Informatiebehoefte van ouders’.
De samenvatting van de gespreksverslagen is inmiddels verstuurd aan deelnemende ouders. Intern wordt het verslag besproken in het kernteam en de teamvergadering: “Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen? Wat kunnen wij daarmee doen? Wanneer kunnen wij e.e.a. realiseren?”.
Dat zullen wij uiteraard delen met de MR en via de Infopotter met alle ouders. Dus ……….. wordt vervolgd!

Fris en duurzaam:
Frisse scholen en duurzaam gebruik van materialen en energie zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media. Ook binnen onze stichting hebben wij daar aandacht voor. Zo hebben we o.a. een klimatologisch onderzoek binnen onze schoolgebouwen laten uitvoeren. De MR-en zijn daarover geïnformeerd.
De adviezen vanuit de rapportage waren dusdanig interessant dat we de mogelijkheden tot verbetering van het klimaat en het duurzame gebruik van de schoolgebouwen serieus gaan onderzoeken.
De realisatie van de verbeteringen kan echter pas plaatsvinden nadat we de investeringsmogelijkheden hebben onderzocht. We streven immers naar een zo groot mogelijk resultaat. Met dit laatste zal komend schooljaar  gestart worden.

Sportdag Pijnenburg – groepen 1 t/m 7
Op woensdag 16 mei, in de week na de meivakantie, is onze schoolsportdag bij Atletiekvereniging Pijnenburg.  Wij verwachten die dag uw kind om 8:45 uur op de atletiekvereniging aan de Wieksloterweg (einde van de Bosstraat linksaf). De groepen 1-2 zijn om 11:45 uur klaar. De overige groepen om 12:15 uur. Als uw kind naar de BSO gaat, vergeet dan niet de BSO te vragen uw kind op de atletiekbaan op te halen. Na de vakantie volgt meer informatie over deze sportdag.

Weblog
De Koningsspelen zijn op dit moment nog in volle gang en de eerste berichten staan al op de site. Kijk regelmatig op onze weblog en beleef ‘t mee!

Belangrijke data:

Ma. 23-4 gr. 3 naar de kinderboerderij
Di. 24-4 gr. 4 naar de kinderboerderij
Woe. 25-4  gr. 6 & 7 schoolhonkbaltoernooi
Do. 26-4 Niet-les-dag, alle kinderen vrij
Vr. 27-4 Koningsdag: iedereen vrij
30-4 t/m 11-5: meivakantie
Ma. 14-5
Di. 15-5 gr. 5 & 6: Kunst Centraal
gr. 8: uitslag Centrale EindToets
Woe. 16-5 gr. 1 t/m 7: sportdag op Pijnenburg
Do. 17-5 gr. 8: sportdag op Pijnenburg
Vr. 18-5 Juf iris in  groep 1/2A Infopotter 17

 

Gr. 1-2abc:

Welkom bij ons op school in groep 1-2a:
Daan
groep 1-2c
Mees
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben.

Moederdag valt op de laatste zondag van de mei-vakantie. De kleuters hebben heel hard (en in het geheim) gewerkt en ….. tja, dan moeten de moederdag cadeautjes mee naar huis. Omdat we cadeautjes heel thuis willen krijgen, pakken we ze dit jaar niet in. De komende dagen haalt u uw zoon/dochter op met een “geheim” achter zijn/haar rug. Het lijkt ons leuk als u de tas van uw zoon/dochter overneemt en zodoende kan uw zoon/dochter thuis het cadeau verstoppen. Lieve papa’s, vergeten jullie niet jullie zoon/dochter op moederdag te herinneren het cadeau te pakken.

Op vrijdag 18 mei staat er een nieuwe juf (juf Iris) voor groep 1-2a. Anniek is die hele dag op bezoek bij een school in Poeldijk.

Vanaf a.s. maandag hebben wij weer intekenlijsten op het ‘prikbord’ hangen. Dit keer gaat het om de sportdag van woensdag 16 mei. Komt u ons ook helpen? Wij kijken uit naar een leuke, gezellige en sportieve ochtend op Peijnenburg.

Gr. 3:
Maandag 23 april gaan we naar de kinderboerderij. We krijgen daar een les over jonge dieren. In het voorjaar worden op de kinderboerderij veel jonge dieren geboren. We kijken welke dieren uit een ei komen en welke dieren uit de buik van hun moeder komen. Hoe kan je dat aan het dier zelf zien, als het al geboren is?
Natuurlijk gaan we ook even op kraambezoek bij de jonge dieren. En ……..  als de jongen niet meer zo piepjong zijn, dan mogen we ze aaien. Waarom kunnen we dat niet doen als ze nog maar pas geboren zijn? Ook dat gaan we leren!

Gr. 4:
Dinsdag 24 april gaan we naar de kinderboerderij i.v.m. een les over jonge dieren. Denk u aan de kleding en schoenen van uw kind? Deze kunnen vies worden.
Dinsdag 22 mei is juf Irene voor de groep, juf Mieke heeft dan een taakdag.
We hebben ook de tafel van 9 al geleerd. Helpt u thuis ook met inoefenen? En vraagt u ook maar aan uw kind hoe het de tafel van 10 kan gebruiken om de antwoorden te vinden.

Gr. 5 & 6:
Samen doen we mee met het orkestproject: “De gelaarsde kat”. Dit project bestaat uit een aantal lessen waarvan we er al twee in de klas hebben gedaan. Daarin stonden muziekinstrumenten centraal. Op 15 mei a.s. gaan we naar de muziekvereniging PVO (onze plaatselijke harmonie), waar we nog meer gaan leren over muziek en instrumenten. Het is aan de Rembrandtlaan en we gaan daar lopend naar toe. Op 23 mei komt er een gastdocent in de klas en op 19 juni sluiten we het proces af met een concert in Cabrio.

Gr. 8
3 ochtenden bikkelen op de CET (Centrale EindToets). Gelukkig liggen ze achter ons en hebben we daarna lekker kunnen uitrusten in de Soester Duinen.
De uitslag is vanaf 15 mei voor school digitaal in te zien. Waarschijnlijk kunnen we dan ook downloaden en versturen!

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,

Inge Deichmann