Infopotter 11

Gepubliceerd op: 26 januari 2018

Geachte ouders,

Informatie van de MR
Op 16 januari heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is er gesproken over de voorbereidingen van het Ouderpanel en de MR-verkiezing. Het Ouderpanel heeft inmiddels plaatsgevonden. Er waren dertien ouders gevraagd deel te nemen. O.l.v. Lize Beekman en Jordi Butterhoff, als oudervertegenwoordiging van de MR, zijn twee onderwerpen besproken:

  • Informatievoorziening door de school
  • Relatie ouders-school

Tijdens de anderhalf uur dat we bij elkaar zijn geweest, is er enthousiast meegedacht en zijn goede ideeën en verbeterpunten aangedragen. Lize en Jordi werken het verslag verder uit en nadat dit in de MR is besproken, zal dit worden gepubliceerd.

Op de website is ook het jaarverslag gepubliceerd. De geïnteresseerden onder u kunnen lezen wat er het afgelopen jaar is gedaan, voor zover u dat natuurlijk nog niet wist.

Tot slot willen we iedereen oproepen om gebruik te maken van uw stemrecht voor de MR-verkiezing van 12-15 februari 2018. We kijken uit naar een 6e lid en wensen alle ouders, die zich verkiesbaar hebben gesteld, veel succes.

Namens de MR: Jordi Butterhoff

TSO:
Bij de TSO worden binnenkort de gele, oranje en rode kaarten in gebruik genomen. Een duidelijk waarschuwing voor ongewenst gedrag blijkt helaas nodig! Bij hardnekkig verkeerd gedrag is de uiterste consequentie zelfs: een dag niet overblijven, verplicht naar huis!

Kinderen die tussen de middag naar huis gaan om te eten, wachten tot 13.00 uur bij de ingang van het hek. Als dat open gaat, kunnen zij op het plein.
Het is niet de bedoeling dat kinderen voor 13.00 uur over het hek getild worden! Dit blijkt soms zelf om 12.45 uur te gebeuren. Dat is oneigenlijk gebruik maken van de overblijfregeling.

Daarnaast wordt het door school erg op prijs gesteld als alle kinderen altijd door de opening van het hek lopen en niet over het hek klimmen of er overheen getild worden!!

De medewerkers van de TSO.

En dan………………… de school!
We hebben de storm zonder kleerscheuren doorstaan. Pffff, het was wel erg spannend!  Om veiligheidsredenen gingen gr. 3 en 4 niet naar Utrecht. Dat bleek een wijs besluit! Misschien kunnen we op een later tijdstip toch nog naar Catharijne Convent maar dat is  niet zeker. We wachten het maar af.

In de komende maanden krijgen we weer allerlei leuke activiteiten waarvoor we veel geld van de ouderbijdrage gaan uitgeven. De schoolreisjes zijn de grootste kostenpost dus we hopen dat de rekening van de activiteitencommissie dan goed gevuld is!!

Ouderbijdrage:
Gelukkig heeft inmiddels 65% van de ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Heel fijn! Dank u wel!
Heeft u nog geen kans gezien het geld over te maken? volgende week ontvangt u de herinnering met het bankrekeningnummer. Lukt het niet, om welke reden dan ook? Kom even langs, dan kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn!

Juffen- en meestersdag:
Op 14 febr. hebben we een feestdag! De verjaardagen van alle leerkrachten worden gevierd dus ………………… de hele ochtend feest! De leerkrachten nemen contact op met klassenouders i.v.m. de start van de dag. De start van de dag is wel in de verschillende lokalen maar het grootste deel van de ochtend gaan we een spelcircuit doen; door hele school heen en buiten!
Heel fijn als de kinderen dus niet heel ingewikkelde of kwetsbare kleding aan hebben. Verkleed naar school mag natuurlijk maar …………………… houd s.v.p. rekening met een spelcircuit!

Belangrijke data:

Ma. 29-1 Gr. 8 – brieven mee om advies- en rapportgesprekken te plannen
Di. 30-1
Woe. 31-1
Do. 1-2
Vr. 2-2 Gr. 1-2abc – 1e rapport mee naar huis.
Gr. 1-2abc – Start planning rapportgesprekken
Ma. 5-2
Di. 6-2 Gr. 1-2abc – gezamenlijke rapportavond
Gr. 4 – juf Irene in groep 4
Woe. 7-2 Gr. 8 – 1e rapport mee naar huis.
Do. 8-2 Groep 1-2a wordt het laatste half uur verdeeld over groep b en c.
Vr. 9-2

Gr. 1-2abc:
In de vorige Infopotter stond dat de kleuters een rapport krijgen als ze langer dan 6 weken op school zitten. Dit is echter een vergissing: de kinderen moeten drie maanden op school zitten, willen we een duidelijk beeld kunnen schetsen in een rapport. Als kinderen 6 weken op school zitten, krijgt u wel een gesprekje over het reilen en zeilen binnen de groep. Hopende u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven, anders horen we het graag van u.

Wat is het thema ‘beroepen’ een enorm succes: wat leren  de kinderen veel en wat werken ze hard. We hebben komende weken behoefte aan schoenendozen met deksel en kleine doosjes, b.v. theedoosjes, maaltijdverpakkingen etc. Helpt u ons mee sparen? Alvast ontzettend veel dank.

De intekenlijsten voor de rapportgesprekken hangen vrijdagochtend 2 februari in de hal. Denkt u aan het inschrijven?

Gr. 4:
Wij hebben de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 al geleerd. Wilt u uw kind ook thuis helpen met inoefenen. Het is de bedoeling dat uw kind de antwoorden van de sommen (door elkaar, niet alleen het rijtje af) binnen drie seconden kan opnoemen. Bij het rekenwerk in de groep zal het heel plezierig zijn voor uw kind als deze sommen goed geautomatiseerd zijn.

We krijgen een pen om mee te schrijven i.p.v. het potlood. Het is een vul-rollerpen met driehoekige grip voor de juiste pengreep. Het is wel een dure pen en we moeten er de hele schoolloopbaan mee doen en daarom bedenken we samen regels om de pen heel te houden.
Alle hoofdletters hebben we nu ook leren schrijven. Dus nu mooi de lettervormen goed inslijpen met behulp van de pen.

Dinsdag 6 februari heeft juf Mieke een taakdag. Juf Irene staat dan voor de groep.

Gr. 3 t/m 7:
De rapporten worden uitgedeeld na de voorjaarsvakantie op maandag 5 maart.

Gr. 8:
Op maandag 29 jan. krijgen de kinderen de brief met strookje mee voor de planning van het gesprek over het rapport en het schooladvies. De rapporten gaan mee op 7 febr. De gesprekken zijn op 8, 14 en 15 febr.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,

Inge Deichmann