Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

Een dag in groep 1/2…

Een belangrijk kleuterkenmerk is dat het kind ontdekkend, spelend en handelend ervaringen opdoet. Wij bieden daarom een veelzijdig dagprogramma.

Wij kiezen bewust voor groepen waar kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in één klas zitten. Het bevordert de sociale ontwikkeling en kinderen ervaren wat het is om het eerste jaar “jongste” en later  “oudste kleuter” te zijn.

De start van de dag

In verband met de Corona maatregelen is de start van de dag aangepast. In plaats van wat hieronder staat, halen wij nu uw kind op aan het hek.

De kleuters komen tussen 08.20 en 8.35 uur in de klas. Ouders zijn van harte welkom in de klas. Breng uw kind binnen en ga (eventueel) samen met uw zoon of dochter bij de juiste kleur aan de slag met het materiaal.  De leerkracht staat dan bij de deur en begroet iedereen persoonlijk.

De kinderen kunnen, voor aanvang van de kring, werken met ontwikkelingsmateriaal dat klaar ligt op een van de tafels. De kinderen weten precies aan welke tafel zij kunnen zitten omdat zij weten in welk ‘kleurgroepje’ zij zitten. U kunt zien en ervaren welke materialen we hebben en hoe de kinderen hiermee werken.

Als de leerkracht om 08.35 uur in de handen klapt, verlaten de ouders de klas. De kinderen ruimen op en gaan in de kring zitten.

Kring

In de kring starten we met een aantal vaste onderdelen: namenlijst, hulpjes, dagen van de week, het weer enz. Hierna volgt een kringactiviteit, waarbij wij werken aan de leerdoelen.

De activiteiten variëren. Enkele voorbeelden; vertellen, voorlezen, rijmen, tellen, ordenen, liedjes zingen, muziekinstrumenten bespelen, bewegen op muziek, een verhaal naspelen of een les uit de methode Leefstijl. Leefstijl is een methode voor de sociale vorming.

De Werkles

Na de kringactiviteit beginnen we gezamenlijk aan de werkles.  In deze werkles bieden wij activiteiten aan waarbij we verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren zoals de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taakgerichtheid en zelfstandigheid, ruimtelijke oriëntatie, auditieve en visuele waarneming, beginnende geletterdheid en gecijferdheid naar aanleiding van de leerdoelen die in het thema centraal staan.

Wij werken gedurende  5 á 6  weken over een thema. In de eerste week van een periode wordt in de kleuterhal een themahoek ingericht. Dit is een gezamenlijke activiteit van alle kleuterklassen. Naar aanleiding van het thema krijgen de kinderen per week 3 opdrachten. Middels het planbord kiezen de kinderen zelf wanneer en op welke dag ze gaan spelen of werken in dit thema.  De kinderen werken in kleine groepjes (van ongeveer 6 kinderen) van oudste en jongste kleuters en de opdracht is afhankelijk van de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau van uw kind.  In het kader van een thema worden  soms ook ‘uitstapjes’ georganiseerd.


Bij het vrij kiezen kunnen de kinderen in een van de hoeken gaan spelen; bouwhoek, themahoek, watertafel, zandtafel, luisterhoek, computerhoek, krijtbord.

Ze kunnen ook ontwikkelingsmateriaal uit een van de kasten kiezen; puzzelen, kralenplank, constructiemateriaal, tekenen, knutselen. Tijdens deze lessen observeren wij de kinderen en gaan wij na of ze een goede ontwikkeling doormaken.

Eten en drinken

Als de kinderen klaar zijn met hun opdracht hebben ze vaak nog tijd over om zelf te kiezen. Daarna gaan wij allemaal opruimen. Iedereen is hierbij verantwoordelijk voor het materiaal waar hij / zij mee heeft gespeeld. Als alles is opgeruimd (ongeveer 10.30 uur) gaan de kinderen weer in de kring zitten om gezamenlijk te eten en te drinken. Wij doen met de hele school dagelijks aan  “Gruiten”. We eten groente, fruit en brood.

Buiten spelen en/of gym

Om 11.00 uur is het eten en drinken opgeruimd en dan is het tijd voor beweging, lichamelijke ontwikkeling. Kinderen hebben veel behoefte aan beweging en leren zich daardoor ook te oriënteren in de ruimte. Dit gebeurt elke schooldag door buitenspel en/of een gymles.

De kleuters krijgen 1 keer per week bewegingsonderwijs in de grote gymzaal naast de school. Daarnaast gymmen ze ook minimaal een keer per week in het speellokaal in de school.

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er overblijf in de groep. U kunt ook met uw zoon of dochter thuis lunchen.

De middag

De middag start met een kringactiviteit. Tijdens de kringactiviteit wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan de leerdoelen. Voor de oudste kleuters zijn er voorbereidende activiteiten voor groep 3 op het gebied van lezen, rekenen en schrijven.

Daarnaast proberen wij concentratie en werkgedrag bij te brengen. Zelfstandig werken leren de kinderen met behulp van werkbladen en andere opdrachten die de kinderen zelf moeten bijhouden.

Verder is er natuurlijk ook volop ruimte voor het kind om zich te ontwikkelen in zijn / haar spel. Aan het einde van de middag gaan we nog een keer naar buiten.

Om 14.45 uur sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring en vervolgens gaan de kinderen om 15:00 uur naar huis toe.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?