Informatie begeleidende ouders

Fijn dat u als ouder meeloopt tijdens de avond4daagse. Per klas neemt één van de ouders het aanmelden en afmelden voor zijn/haar rekening.

Wij vragen u tenminste 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn.

Graag in de buurt van de schoolvlag gaan staan. De kinderen kunnen u zo makkelijk vinden en zich bij u aanmelden. Als de klas compleet is geeft u dit door aan één van de leerkrachten.

Op teken van de leerkracht wordt er gestart. Een aantal ouders gaat met de leerkracht vooraan lopen met de vlag. De andere ouders lopen achteraan de stoet met de andere leerkracht. Zo houden we overzicht en kunnen we de leerlingen goed begeleiden.

Taken begeleidende ouders op een rijtje:

 • U bent op tijd op de startplaats zodat de kinderen van de klas zich kunnen aanmelden.
 • Per klas ontvangt één van de ouders de aftekenlijst (rode map) voor het aanmelden/afmelden.
 • Zodra de klas compleet is, meldt u dit bij de leerkracht.
 • Tijdens het wandelen loopt u of vooraan in de stoet of achteraan.
 • Loopt u vooraan in de stoet dan zorgt u dat de kinderen niet voorbij de vlag lopen.
 • Loopt u achteraan de stoet dan vormt u met de andere ouders een ‘ketting’ waardoor er niemand achterop raakt.
 • U zorgt er voor dat de kinderen van de klas in ‘de stoet’ blijven en dat zij zich fatsoenlijk gedragen.
 • U zorgt er voor dat er geen afval op de grond komt.
 • U hebt pleisters en een vuilniszak(je) bij u.
 • U zorgt er voor dat de kinderen zich na afloop weer afmelden bij de ouder met de aftekenlijst. Deze ouder moet dus vooraan in de stoet lopen!
 • In geval van calamiteiten beschikt de meelopende leerkracht over de telefoonnummers van ouders.
 • Zodra alle kinderen van de klas veilig huiswaarts zijn, geeft u de rode map met de aftekenlijst terug aan één van de meelopende leerkrachten, zodat deze de volgende ochtend weer op school is. Vergeet dit niet! De lijst is de volgende dag weer nodig!

We lopen per afstand als school bij elkaar. De belangrijkste taak van de ouders is te zorgen dat de kinderen zich gedragen en dat ze bij elkaar blijven. U mag, nee moet KINDEREN OP ONSPORTIEF GEDRAG AANSPREKEN! Als kinderen niet naar u luisteren of vervelend gedrag vertonen geef dit dan door aan de meelopende leerkrachten. We verwachten van alle kinderen dat zij zich tijdens het wandelen sportief gedragen! Wat we hier mee bedoelen leest u op de pagina voor kinderen.