Ruim 219 jaar onderwijservaring….

Het team bestaat uit 18 leerkrachten die deels fulltime, deels part-time aan de school verbonden zijn.  De leerkrachten van de 1e Van der Huchtschool bundelen meer dan 200 jaar onderwijservaring. Het team is een mix van jarenlange ervaring enerzijds en fris elan anderzijds.

Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken binnen de school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen en begeleidt de remedial teacher.  Soms ervaren kinderen problemen bij de verwerking van leerstof en in dat geval kan door de remedial teacher extra hulp buiten de groep geboden worden.

De plusgroepleerkracht begeleidt de plusgroep, die 1 keer per week een ochtend bij elkaar komt. Daarnaast werkt zij wekelijks met een aantal plusrekengroepjes en verzorgt zij uitdagende opdrachten, die deze kinderen in klas maken.

Voor het geven van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs zijn specialismen wenselijk of noodzakelijk. Daarom heeft onze school een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding.

Meer informatie over de organisatie leest u hier.